...ten nejrůžovější vůdcovský kurz…


Růžový boubel je místem, kde se setkává mnoho lidí, kteří dokáží dát kousek ze sebe ostatním a zároveň jsou připraveni v naprosto otevřeném prostředí přijímat názory ostatních. Diskutovat o nich, zpochybňovat je, nahlížet kriticky, ale přijímat je jako jedinečnost někoho druhého.


Jedeme v tom společně

Růžový boubel je zaměřený na úzkou spolupráci s oddílem, ze kterého účastník přichází. Spolupráci s vůdcem, který oddíl právě vede, tedy s někým z domova, komu účastníci důvěřují. Právě pro takové ostřílené vedoucí, je na 3. víkendu připravený program, který pro ně speciálně chystáme. Mají také velkou roli při ověřování řady kompetencí, které účastníci Boubele musí prokázat. Spolupráce s domovským oddílem se ukazuje i v přípravě projektu, který je napojený na skutečné oddílové plánování a jeho realizaci v domovském oddíle.

Růžové dobro

Růžové dobro je způsobem myšlení i životní filosofií. Je to postoj umět přijímat věci pozitivně, schopnost pozitivně pohlížet na život i svět kolem sebe, poskytovat kvalitně a účelně zpětnou vazbu i přijímat lidi ve svém okolí a umět si vytvořit vyvážený názor kritickým myšlením. Růžové dobro je přístup k sobě samému, k lidem kolem sebe, ke světu. Růžové dobro je rituálem i společným hledáním.

Znevýhodnění

Junák je otevřený všem dětem, přijímá spoluodpovědnost za rozvoj dětí a mládeže v České republice v kontextu současné společenské situace. V dnešní době je velmi snadné v oddíle narazit na dítě, které má specifické potřeby. Takové dítě je často znevýhodněné. Je pro nás důležité, aby všichni absolventi Růžového boubele, jakožto skauti kteří hledají nové cesty a posouvají lidi kolem sebe, byli schopni mít oddíly rozmanité a obohacené zkušenostmi s překonáváním handicapů. Chceme pružně reagovat a podporovat vedoucí oddílů, aby vytvářeli příležitosti pro uplatnění všech,kteří se mohou rozvíjet v rámci skautského hnutí.

Vůdcovská zkouška na Boubeli

Růžový boubel pracuje s novou formou vůdcovské zkoušky (dříve experimentální). Co znamená nová vůdcovka? Hlavní změnou oproti tradičním vůdcovským kurzům je přechod od výuky a zkoušení znalostí v jednotlivých oborech (metodika, příroda, psychologie, aj.) k pojetí ve formě kompetencí, které umožňují komplexnější přístup ke vzdělávání i možnost sledování vlastního rozvoje. Kompetence jsou schopnosti, znalosti dovednosti a postoje, které by měl mít skvělý vůdce oddílu. Některé získá již během kurzu, na některých musí pracovat po celou dobu ve vedení oddílu. Spíš než znalost velkého obejmu teorie hodnotíme schopnost uvažovat a prakticky si poradit při vedení oddílu.

Účastí na Růžovém boubeli si vyzkoušíte práci s kompetencemi a proniknete tak blíže k novému výchovnému programu. Ten inovuje současné výchovné prostředky, u skautského věku jde například o nové stezky, které rovněž s kompetencemi pracují.

Přes všechny změny však vůdcovská zkouška není snadná. Právě naopak. Proto se snažíme, abyste všechny informace vyzkoušeli prakticky, nejlépe ve svém domácím oddíle, protože jde o velmi efektivní způsob výuky. Součástí kurzu je spolupráce instruktorů s vedoucím oddílu, příp. s jiným činovníkem z domácího střediska, který umožní propojení vůdcovského kurzu se skutečnými potřebami oddílu. K tomu přispívá i počet účastníků, který je omezen na 20 osob. Díky menšímu počtu se mohou všichni účastníci i instruktoři lépe poznat, a tak u vůdcovských zkoušek také více pohlížet na to, co který účastník bude ve své „blízké skautské kariéře“ potřebovat.

Celkové pojetí kurzu je nabité sebepoznáváním, prožitkovými aktivitami, zajímavými programy, plné informací, ale také zábavy a poznání ostatních. Těšit se můžete na akční hry i relax, pěkné skautské základny a v neposlední řadě na skvělou kuchyni

Pokud jste se rozhodli jít do toho s námi, pročtěte si prosím podmínky pro přihlášení k VZ a vyplňte naši přihlášku. Po jejím vyplnění vám přijde e-mail s potvrzením o jejím přijetí. Přihlášku k vůdcovské zkoušce, do níž je potřeba doplnit, vyjádření vůdce oddílu a střediska a potvrzení o způsobilosti práce s dětmi od lékaře, od nás obdržíte v tištěné podobě na 1. víkendu. Položky označené růžově je nutné vyplnit.